We use cookies. By closing this message or continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies on this device. Close

Fotonika 21 Laser and Health Academy Competency Center for Biomedical Engineering
HomeNews and MediaPartnersAffiliationsProjectsSinergy

News and media

03 May 2016

Forest & Photonics workshop

Call for speakers and topic proposals: Forest & Photonics workshop gathers together top photonics and bioeconomy experts - International conference for scientists and business developers at Koli National Park, Finland, in October 2016

Koli National Park in northeastern Finland will be the venue for Forest & Photonics workshop on October 26th and 27th, 2016. The international event will gather together researchers and business developers from the fields of photonics and bioeconomy.

We look forward to receiving your topic proposals, ideas and speaker suggestions. For proposals and further information, please contact:

Juha Purmonen
Development Manager, Joensuu Science Park
telephone: +358 50 354 3832
email: juha.purmonen@tiedepuisto.fi

Photonics is a field of science that concentrates on producing and manipulating light. It is used in applications such as virtual reality and machine vision. Bioeconomy uses renewable biomass such as wood for different applications. Most recent innovations have taken place in high added value products such as textiles and cosmetics. Together, photonics and bioeconomy can produce applications such as laser wood-cutting, remote sensing and measurement of natural resources, and intelligently optimized LED lighting for growing vegetables. “Photonics is a disruptive technology which fulfills its potential when combined with other fields. New applications are constantly discovered and growth projections are remarkable”, says Juha Purmonen, Development Manager of Joensuu Science Park and one of the event's organizers.

Forest & Photonics 2016 has four themed tracks:
• Digitalization of bioeconomy: how the internet of things, big data, remote sensing, etc., are used in bioeconomy
• Forestry machines: machine vision and other modern applications of photonics
• Mechanical and chemical processing of wood and other biomass
• Startups & open innovation

Forest & Photonics 2016 will be held at Sokos Hotel Koli, Yläkolintie 39, Koli National Park, Finland, on 26th and 27th of October, 2016. For more information: www.tiedepuisto.fi/fp2016

22 April 2016

6th Annual Laser & Health Academy Symposium

We are very excited to announce that the 6th Annual Laser & Health Academy Symposium will be taking place on Friday, May 20th,  2016 at the beautiful Alpine resort of Lake Bled, Slovenia. The Symposium is organized to exchange research and education among medical professionals in the field of laser medicine (with parallel Dental, Aesthetics & Gynecology tracks) with a focus on practical instructions and in-depth presentations by LA&HA clinical experts.

We look forward to seeing you this year in Bled!

banner_photonics4med_slovenia_

13 April 2016

ESCO Online Consultation Optical Engineering

Dear Fotonika21 partners,

we received the information below at an online consultation launched by ESCO to improve the transparency of occupations, skills and qualifications in the Optical engineering subsector.

The online consultation is open until Friday, 15 April 2015.

We invite you to  contribute your views.

 

ESCO Online Consultation Optical Engineering

29 March 2016

Synergies between European Structural Investment Funds (ESIF) & Research and Innovation Funding: The Stairway to Excellence April 6th, 2016 - Ljubljana & Implementation of Smart Specialisation Strategies April 7th, 2016 - Ljubljana

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, skupaj s Skupnim raziskovalnim središčem Evropske Komisije (DG JRC) ter DG REGIO, vabita na nacionalni dogodek Sinergije med evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi (ESIF) & Financiranje raziskav in inovacij: Na poti k odličnosti in Implementacija Strategije pametne specializacije (S3).

Nacionalni dogodek se bo odvijal 6. in 7. aprila 2016, v konferenčni dvorani Plečnik 4, v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, Ljubljana.

Stairway to Excellence (S2E) projekt se osredotoča na podporo evropskim regijam in državam članicam pri krepitvi sinergij pri uporabi različnih virov financiranja EU za raziskave, razvoj in inovacije, kot so Evropski strukturni in investicijski skladi (ESIF), Obzorje 2020, COSME, ERASMUS +, Creative Europe in drugi.

Dogodek je namenjen razpravi med nacionalnimi in regionalnimi oblikovalci politik, nacionalnimi kontaktnimi osebami okvirnih programov, predstavniki Evropske komisije, tujimi eksperti, pristojnimi oblastmi za Pametno specializacijo, izbranimi zainteresiranimi deležniki različnih institucij, slovenskimi raziskovalci ter podjetji. Dogodek se bo osredotočal na dve tematski področji in sicer (1) ozaveščanje o ukrepih, ki so potrebni, da se omogoči sinergije med različnimi programi financiranja EU in (2) izmenjavi dobrih praks z združevanjem sredstev iz strukturnih skladov, nacionalnih virov in okvirnega programa za izboljšanje odličnosti v sistemih R & R.

Delavnica Implementacija Strategije pametne specializacije (S3), je »Prispevek k povezovanju inovacijskih aktivnosti v izbranih S3 prioritetnih področjih«, in se bo odvijala 7. Aprila 2016. Delavnica podpira trans-regionalno sodelovanje na S3 prioritetnih področjih, z vizijo doseganja določenih prednosti pri sodelovanju s pomembnimi evropskimi deležniki. Na dogodku bodo predstavljena in obravnavana področja: Pametne zgradbe in dom z lesno verigo, Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, ter Pametna mesta in skupnosti.

Več o dogodku: http://www.mizs.gov.si/si/obzorje2020/informativni_dnevi_konference_in_drugi_dogodki/informativni_dnevi_konference_in_drugi_dogodki_2016/s2e_in_s3p

Dnevni red: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Horizon_2020/doc/Inforamtivni_dnevni/2016_S3/S2E_-_S3P_Slovenia_6-7_4_16-Draft_Agenda.pdf

(Prvi dan - teme: Sinergije med finančnimi instrumenti, inovativno javno naročanje, EIT, EARTO, SRIP,  državne pomoči...)
(Drugi dan - teme: SRIP, Pametne zgradbe in dom z lesno verigo, Mreže za prehod v krožno gospodarstvo,  Pametna mesta in skupnosti...)

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku. Link na objavo na spletnih straneh DG JRC, Evropska komisija: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/s2e-national-event-slovenia

Z namenom lažje organizacije je predvidena predhodna registracija: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/S2E_Slovenia_Event_Registration ali na elektronski naslov tina.usaj@gov.si.

22 March 2016

MRGT razpisi

Poleg trenutno odprtega razpisa »RRI v verigah in mrežah vrednosti« (rok za oddajo vlog: 15. 4. 2016), je MGRT do konca leta 2016 napovedal še nekaj potencialno zanimivih razpisov. Seznam najdete na naslednji povezavi.

Page 1 2 34 5 6